VÄLKOMMEN

Gävleborgs Sjösanering har sedan 1978 hjälpt stora som små byggbolag, kommuner och privatpersoner med muddring, transporter och anläggning.

Med effektiva metoder och bred maskinpark kan vi hjälpa er med det flesta vattenarbeten och anläggningsarbeten. Sedan 2015 tog Patrik Söderlund över företaget för att driva det vidare.

2018 startades en dykavdelning som komplement till muddring för att kunna ge bredare och mer heltäckande lösningar.

Vår affärside

Är att utföra muddrings och anläggnings arbeten på ett SÄKERT och EFFEKTIVT sätt och alltid ha kunden i fokus!

PERSONAL

Vi använder oss av erfaren personal som har kunskap inom sitt område, all personal har kurser och bevis för deras område.

MUDDRING

Muddring innebär schaktning under vatten i en sjö, vattendrag eller i havet. Muddring kan utföras genom att spränga, gräva eller suga upp material exempelvis i syfte att fördjupa en farled eller hamn

MILJÖ

Vi värnar om miljön och jobbar hela tiden med att förebygga och vi har ett miljö och kvalitetssystem med valda delar ur kravstandarden SS-EN ISO 9002 för extärna kunder.

Muddringsarbeten

Bottenrensningar

• Pålningsarbeten

Släntningsarbeten

Sjöanläggningar av olika slag, stora som små

Rensning av bäckar, åar och dammarErosionbyggnationer

Urgrävningar vid väg och järnvägsbyggen

Markvibrering under vatten, exempelvis brofundament

• Avvattnigs-container (polymerberedare)

• Anläggningsarbeten

Restaurering av badplatser

Renovering av dammar,exempelvis vid kraftverk, golfbanor

Täckning av tippar mot lakvatten

Byggnationer

Transporter

Saneringsarbeten exempelvis oljeutstläpp m.m

Muddring av hamnar, stora som små 

• Dykeriarbeten